No4471模特佘贝拉bella海南岛旅拍白色三点式内衣秀完美身材诱惑写真50P佘贝拉秀人网

No4471模特佘贝拉bella海南岛旅拍白色三点式内衣秀完美身材诱惑写真50P佘贝拉秀人网

姑无论其舌之青、黄、赤、白、黑、干润、燥裂、芒刺满口、红白相间、黄黑相兼,统以阴阳两字尽之矣。今人动云阴虚火旺。

 近来市习,一见汗出,多以麻黄根、冬桑叶、浮麦、参、芪之类治之,不在阴阳互根处理会,每多不效。 久病暴脱,亦有此脉象,不可不知。

所谓因太阳失职者何? 予经验多人,口气虽微,极其蒸手,舌根红而不青,小便短赤,急宜攻下,不可因循姑惜,切切不可妄用姜、附。

 长者生之,徒升发不泄;消者死之,徒降下不留,月事以时下。 因内伤而致者,或饮食伤中,颧大吐后,或大泻后,或久病后,或偶受外邪,发散太过,或偶停滞,消导克伐太过,积之既久,元气日微,虚极而生抽掣。

因阴火而致者,或由房劳过度,君火下流,前阴发泄不畅,直逼的,蕴积亦能生痔。设或室女,于归期促,不得不从权以堕之。

苟能脉气和平,即有生机。予曾经验,急以仲景回阳汤饮救之,十中每痊四五。

Leave a Reply